Đọc báo cáo tài chính toàn diện, chi tiết

Đọc báo cáo tài chính toàn diện, chi tiết

Đọc báo cáo tài chính sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận chính xác tình hình kinh doanh, hiệu quả hoạt động, sử dụng vốn… của công ty, từ đó có những những quyết định phù hợp, giúp công ty hoạt động ổn định, vững chắc.

Báo cáo tài chính là gì? Đọc báo cáo tài chính quan trọng thế nào với doanh nghiệp?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là bản báo cáo cung cấp các thông tin về hoạt động tài chính, kinh doanh và dòng tiền trong công ty… Tất cả các thông tin được trình bày tổng hợp dưới dạng bảng biểu, mô tả một cách hệ thống về cơ cấu tài sản, cơ cấu vốn hay nợ, hiệu quả kinh doanh… trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Nhờ đó, CEO và những đối tượng quan tâm khác (như nhà đầu tư, cơ quan thuế hay cơ quan chức năng…) có thể nắm bắt được “sức khỏe” của doanh nghiệp, nhanh chóng nhìn ra các cơ hội kinh doanh, sửa chữa các vấn đề về tài chính và tránh những rủi ro có thể gặp phải cho công ty…

Một bộ báo cáo tài chính bao gồm các bản báo cáo sau:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Vai trò của việc đọc báo cáo tài chính?

Hiện nay, khoảng 97% doanh nghiệp Việt Nam là SMEs (các công ty nhỏ và vừa). Phần lớn những công ty này không quan tâm nhiều lắm đến việc đọc báo cáo tài chính, hoặc có quan tâm nhưng cũng phải rất chật vật khi phân tích bản báo cáo này và chỉ biết nắm bắt tình hình qua những con số lãi/ lỗ cuối cùng. Chỉ một số ít CEO mới có thể nhìn vào báo cáo tài chính và đọc, phân tích chi tiết báo cáo tài chính. Nhờ đó, họ có thể:

- Đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh, những biến động trong doanh thu so với năm trước

- Đo lường hiệu quả sử dụng vốn, phân tích cơ cấu nguồn vốn để đưa ra biện pháp phân bổ nguồn vốn hợp lý trong kì sau

doc-bao-cao-tai-chinh
Lợi ích khi đọc báo cáo tài chính

- Xem xét, rà soát việc sử dụng các chi phí trong doanh nghiệp, nhận diện những biến động bất thường một cách nhanh chóng, kịp thời

- Nắm bắt chính xác quy luật ra - vào của dòng tiền trong doanh nghiệp, dự báo xu hướng dòng tiền trong tương lai

- Phân tích khả năng chi trả các khoản nợ của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn

- Nắm được những kế hoạch tài chính, dự báo tài chính để tránh tình trạng lạm phát ngân quỹ

Nhờ kỹ năng đọc báo cáo tài chính, CEO có thể đưa doanh nghiệp hoạt động ổn định, tối ưu ngân sách để tối đa lợi nhuận, phát triển công ty thịnh vượng, dài lâu.

Cách đọc báo cáo tài chính hiệu quả, dễ dàng

Kỹ năng đọc báo cáo tài chính hiệu quả thực sự là một thách thức "cực đại" với các CEO hiện nay, đặc biệt là khi các CEO đều đi lên từ nghề mà không có nhiều chuyên môn tài chính. Hiểu thấu điều đó, chúng tôi đã cho ra đời BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 4.0 nhằm giúp CEO đơn giản hóa việc phân tích báo cáo trong doanh nghiệp.

doc-bao-cao-tai-chinh
Cách đọc báo cáo tài chính dễ dàng

Bộ tài liệu là công cụ hoàn chỉnh được đội ngũ chuyên gia có trên 20 năm kinh nghiệm thực chiến trong các tập đoàn tài chính hàng đầu nghiên cứu và xây dựng trong hơn 11 năm. Tất cả mọi thao tác trong Bộ tài liệu đều được hướng dẫn qua chi tiết qua hệ thống video cực kỳ dễ hiểu; kết hợp với những công cụ, bảng biểu được xây dựng sẵn, cho kết quả tự động. CEO chỉ cần nhập số liệu đầu vào, kết quả phân tích sẽ được xuất ra tự động kèm với các giải thích cụ thể, cực kỳ dễ sử dụng. Nhìn vào bộ tài liệu này, CEO có thể nhận định chính xác tình hình và đưa ra quyết định tài chính đúng đắn.

Với sự ưu việt của mình, Bộ tài liệu đã được 12.000 doanh nghiệp sử dụng thành công và trở thành “cánh tay phải” hữu ích trong giới CEO Việt Nam.

Đăng ký ngay Bộ tài liệu để giúp công ty hoạt động ổn định, thành công nhanh chóng tại: https://tailieutaichinh.com/02

About Author