Thủ thuật đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thủ thuật đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thủ thuật đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nắm được cách đọc, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính không chỉ có ý nghĩa đối với những nhà quản lí tài chính. Mà với nhân viên kế toán, chủ doanh nghiệp cũng có tầm quan trọng đặc biệt

Lập báo cáo tài chính không phải là việc quá khó khăn cho kế toán. Nhưng để có thể đọc thành thạo, phân tích hiệu quả được báo cáo tài chính thì không phải ai cũng có thể làm được. Tùy theo từng loại hình kinh doanh mà đòi hỏi các nhân viên, cán bộ nghiệp vụ kế toán, chủ doanh nghiệp nắm bắt được những kĩ năng. Cách thức để đọc cũng như kiểm tra độ chính xác của báo cáo tài chính phù hợp. Bài viết sẽ cung cấp đến người đọc 1 số mẹo, Thủ thuật đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp chính xác và đạt hiệu quả

1. Những nội dung cơ bản cần nắm bắt khi đọc báo cáo tài chính

1.1. Bộ báo cáo tài chính bao gồm

Theo chuẩn mực kế toán quy định, bản báo cáo tài chính có 4 mẫu biểu gồm:

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Báo cáo kết quả kinh doanh

– Thuyết minh báo cáo tài chính.

Những nội dung, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được chuẩn hóa theo quy chuẩn ban hành của Bộ tài chính. Vì thế, những người có chuyên môn nghiệp vụ đều có thể đọc báo cáo tài chính của bất kì công ty doanh nghiệp nào. Để từ báo cáo tài chính của các công ty tổng hợp lên thành báo báo tài chính ngành, báo cáo trong lĩnh vực kinh tế…

Mỗi loại biểu mẫu trong báo cáo tài chính sẽ thể hiện những nội dung về phương diện kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp.

2. Cách đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

2.1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng hợp số tài sản, nguồn vốn và số công nợ của công ty doanh nghiệp

+ Phần tài sản: dựa vào số liệu trong phần tài sản để phân tích được quy mô, cơ cấu, năng lực sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp

+ Phần nguồn vốn: thể hiện được quy mô tài chính, nội dung và thực trạng tình hình tài chính đang có của công ty doanh nghiệp.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 3 phần:

– Doanh thu và chi phí hoạt động trong kì, thu nhập

– Chi phí cho những hoạt động khác, lợi nhuận

– Thuế cần nộp.

+ Đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ thấy được tình hình kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Cũng như khả năng phát triển, lợi nhuận của doanh nghiệp để đánh giá doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tốt không

2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là một nội dung khá quan trọng trong bảng báo cáo tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết được mức độ lưu chuyển của dòng tiền cho mỗi hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó phân tích xem doanh nghiệp sử dụng, phân bố dòng tiền hợp lí và hiệu quả.

3. Vai trò, ý nghĩa khi nắm được cách đọc, phân tích báo cáo tài chính

3.1. Đối với cơ quan chức năng:

Đọc được báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ giúp các cơ quan kiểm soát. Và nắm được tình hình kinh doanh hoạt động của từng doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những giải pháp cũng như phương án phù hợp để việc quản lí được tốt hơn

3.2. Đối với chủ doanh nghiệp:

Hiểu và đọc báo cáo tài chính sẽ giúp chu doanh nghiệp quản lí thuận lợi nguồn vốn, tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu đối với mỗi lĩnh vực kinh doanh. Từ đó lên kế hoạch tiến hành chiến lược kinh doanh tối ưu nhất.

3.3. Đối với nhân viên kế toán:

Đây là đội ngũ có yêu cầu gần như bắt buộc về việc nắm được thủ thuật, kĩ năng đọc báo cáo tài chính. Bởi kế toán là bộ phận lên và thực hiện báo cáo này. Vì thế để tránh những sai sót không đáng có. Mỗi nhân viên cần trang bị kĩ năng cũng như kiến thức liên quan đến báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Nguồn: Làm kế toán

About Author

Ngoan Vu

Cập nhật những thông tin bổ ích về kinh doanh và khởi nghiệp ngay tại Blog.lanhdaotaiba.com