QUY TẮC LÀM VIỆC TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

QUY TẮC LÀM VIỆC TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Quy tắc làm việc là các quy tắc cụ thể đối với nơi thỏa mãn các điều kiện làm việc như giờ làm việc và tiền lương, cũng như các quy tắc mà nhân viên phải tuân thủ khi làm việc vì mục đích kinh doanh. Người sử dụng lao động có từ 10 người lao động trở lên phải thành lập các quy tắc làm việc và nộp cho Phòng kiểm tra tiêu chuẩn lao động địa phương.

Các cơ sở có ít hơn 10 công nhân cũng được khuyến khích xây dựng các quy tắc làm việc. Khi có quy tắc làm việc, họ có cùng một quyền hợp pháp như hợp đồng lao động trong chừng mực hợp lý về nội dung.

1) Các mục được đưa vào quy tắc làm việc

Một bộ quy tắc làm việc tối thiểu phải thỏa mãn các mục sau đây.

Thời gian bắt đầu và kết thúc, nghỉ, ngày nghỉ, nghỉ phép (bao gồm nghỉ phép giữ trẻ và chăm sóc gia đình), và sắp xếp ca làm việc nơi công việc phải được thực hiện bởi hai hoặc nhiều nhóm lao động.

Phương pháp xác định, tính và trả tiền lương (không bao gồm tiền thưởng đặc biệt và các khoản tiền lương khác), kỳ tính lương, ngày thanh toán, các vấn đề về tăng lương.

Các vấn đề liên quan đến việc từ chức hoặc sa thải (bao gồm cả căn cứ để sa thải).

Bất kỳ thỏa thuận nào được thiết lập liên quan đến các vấn đề sau đây phải được bao gồm trong các quy tắc làm việc:

  • Trợ cấp nghỉ hưu
  • Tiền lương bất thường, vv
  • Trách nhiệm đối với chi phí ăn uống, vv
  • An toàn và vệ sinh
  • Đào tạo nghề
  • Bồi thường Tai nạn cho Người lao động
  • Tiền thưởng và biện pháp kỷ luật
  • Các vấn đề khác

2) Nghĩa vụ khai báo

Người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động về các quy tắc làm việc hoặc bất kỳ thỏa thuận quản lý lao động nào được quy định trong Đạo luật tiêu chuẩn lao động.

3) Trách nhiệm của người sử dụng lao động với an toàn và vệ sinh

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải xem xét đến các vấn đề an toàn và vệ sinh để tránh bệnh tật hoặc thương tích cho người lao động trong quá trình làm việc.

a) Kiểm tra sức khoẻ sau khi thuê lao động

Khi tuyển dụng một lao động chính thức, nhà sử dụng lao động phải đưa người lao động mới đi kiểm tra sức khoẻ trước khi thuê lao động đó.

b) Kiểm tra sức khoẻ định kỳ

Người sử dụng lao động phải có một bác sĩ khám sức khoẻ mỗi năm một lần (hoặc ít nhất sáu tháng một lần trong trường hợp người lao động làm những công việc cụ thể có thể gây hại cho sức khoẻ bao gồm cả công việc ban đêm và công việc liên quan đến tia X-quang).

Nguồn: tokyofounders

About Author

Ngoan Vu

Cập nhật những thông tin bổ ích về kinh doanh và khởi nghiệp ngay tại Blog.lanhdaotaiba.com